A REACH lényege röviden

Európa úgy döntött, hogy az eddig ismert és az eddigi irányelvek alapján szabadon forgalmazható anyagokat újból előveszi és az iparral megvizsgáltatja. Kiderült ugyanis, hogy nagy többségéről nincs a veszélyességi osztályozásához elegendő toxikológiai és ökotoxikológiai vizsgálat. Ezt szolgálja a regisztráció, mely minden, 1 t/év felett gyártott vagy a Közösségbe behozott anyagot (tisztán vagy keverékben) érint, függetlenül azok veszélyességétől. Mivel az elmúlt időszakban több új veszélyességi végpont is felmerült, pl. a perzisztens, a bioakkumulatív, vagy az endokrin rendszert romboló anyagok, ezekre az un különös aggodalomra okot adó anyagokra (SVHC) új követelményt, az engedélyezést is bevezette. Átkerült az új rendeletbe a - főként szintén különös aggodalomra okot adó anyagokat érintő - eddig is működő korlátozási irányelv (illetve azok nemzeti áttétele, nálunk a 41/2000 EüM-KöM rendelet. A regisztrációban a cégek kötelesek az összegyűjtött és új vizsgálatok alapján újraosztályozni az anyagokat és - teljes újdonságként - a kiválasztott, un azonosított felhasználásokra kockázatelemzést végezni (ha a mennyiség 10 t/év felett van). Ennek eredményét egy szintén új dokumentum, a biztonsági adatlap mellékleteként funkcionáló expozíciós forgatókönyv révén kell a felhasználókkal közölniük. Az ilyen körülmények között végzett felhasználás elfogadható kockázatú, de amennyiben az másként történik, a felhasználónak kötelessége a REACH által megszabott módon kockázatelemzést készíteni és igazolni az elfogadható kockázatot. Látható, hogy a REACH jelentősen beleszól a munkavédelmi vagy akár a kémiai biztonsági törvény által előírt kockázatelemzési folyamatokba.

A REACH fogalmai

Az emberiség által létrehozott termékeket (product) a REACH három, élesen elkülönülő csoportba osztja és jelentősen eltérő az e csoportokba tartozó termékekre vonatkozó követelményrendszer.

Anyagok (substances): ezek azok a termékek, melyeket életciklusuk elején a természetből különítenek el, vagy egy másik anyagból kémiai reakcióval hoznak létre, vagy hulladékból nyernek vissza. Lehetnek kémiailag tiszták, mint az alkohol, az oxigén vagy a nyersvas, de tartalmazhatnak több, vagy akár nagyon nagyszámú eltérő kémiai szerkezetű összetevőt (constituent). Ezt a folyamatot a REACH gyártásnak (manufacture) nevezi és mivel ez hozza létre az új funkció mellett az új veszélyforrást is Európában, a legtöbb feladattal sújtja.

Keverékek (mixtures): olyan termékek, melyeket anyagok vagy más keverékek tudatos összekeverésével hoznak létre (kémiai reakció nélkül). A keverékben lévő, tudatosan összekevert anyagokat komponensnek (component) nevezzük, és élesen megkülönböztetjük jogi szempontból az anyagokkal együtt születő összetevőktól. A folyamat nem gyártás, hiszen nem hoz létre új veszélyforrást (sőt ellenkezőleg, meghígítja azt). Keverésnek fogjuk nevezni. Meg kell jegyezni, hogy a komponensek és az összetevők ilyen éles megkülönböztetése - sajnos - hiányzik a jogi szövegekből, pedig teljesen eltérők a jogi következmények.

Árucikkek (articles): azok a, minden esetben szilárd, termékek, melyek funkcióját az alakjuk, a formájuk, határozza meg és nem az, hogy miből készültek. Ezek a körülöttünk lévő tárgyak, az alkatrészek, a gépek, berendezések, játékok, csomagolóanyagok. Nyilvánvalóan anyagokból állnak, de ezek be vannak zárva a formába, onnan sokkal kevésbé szabadulhatnak fel az embert vagy a környezetét veszélyeztetve, mint az anyagok vagy a keverékek esetén. Ezért sokkal kevésbé szigorú szabályozás vonatkozik rájuk. Létrehozásuk nem gyártás, hanem előállítás.

A három termékcsoport közül az első kettő közös jellemzője, hogy általában kg-ra mérjük, tartalomra vonatkozó specifikációjuk van és hogy fele mennyiség belőlük ugyanúgy rendelkezik az eredeti funkcióval. Az árucikkek specialitása, hogy általában darabra mérjük ezeket, méretspecifikációjuk van és hogy elfelezésük megszünteti a funkciójukat.

Az REACH rendelet főbb folyamatai

Ezeket külön oldalakon tárgyaljuk részletesen. A beadott regisztrációkat a létrehozott, Helsinkiben székelő Európai Vegyianyag Ügynökség (ECHA) értékeli, ugyanez a szervezet indítványoz a különösen veszélyes anyagokra új korlátozásokat vagy engedélyeztetési kötelezettséget.

A REACH szabályozza a biztonsági adatlapok átadásának folyamatát valamint az adatlapok tartalmi és formai követelményeit. 

Teljesen új követelmény a különös aggodalomra okot adó anyagok közül kiválasztott, un jelöltlistára kerülő anyagokat tartalmazó árucikkekre vonatkozó informálási előírás: ha az átadott árucikkben ilyen anyag van több mint 0,1%, ezt közölni kell a vevővel, és kérés esetén a lakossággal is.