Engedélyezés

Az engedélyezés a REACH által anyagokra bevezetett teljesen új folyamat és követelmény. Természetében hasonló a gyógyszer vagy a növényvédőszer engedélyezéshez, de csak speciálisan kiválasztott, az engedélyezés alá vont anyagokra vonatkozik. A célja az, hogy az un különös aggodalomra okot adó anyagokat (Substance of very high concern, SVHC) lehetőség szerint ugyanarra a célra használható, kevésbé veszélyes anyagokkal váltsa ki. Eleve a karcinogén, mutagén, reprotoxikus, a PBT és a vPvB (perzisztens, bioakkumulatív és toxikus és ezek very=nagyon változata) és hasonló anyagokra vonatkozna csak, bár az utóbbi időben az érzékenyítő anyagokat is bevonták a körbe. A folyamathoz kötődő jogi követelmények a

  • - jelöltlistára kerüléssel kezdődnek, bár az érdekeltek már a tagállamoknak az ügynökség honlapján megjelenő szándéknyilatkozataiból, évekkel előbb értesülhetnek, hogy az anyagukkal valami fog ez ügyben történni. A jelöltlistán lévő (2014-ben másfélszáz) anyag esetén,
    • ha ezek keverékben vannak 0,1% felett, de a keverék maga nem veszélyes, mégis kérésre az ilyen keverékekre adatlapot kell adni, ezt a címkén is jelezni kell
    • ha ezek árucikkben vannak 0,1% felett, akkor az árucikk szállítójának legalább az anyag nevét kell közölnie, valamilyen szabadon választott módon a vevőjével az első szállításkor. Ha a lakosság kéri, akkor vele pedig 45 napon belül.
  • A REACH XIV. mellékletbe való kerülés. Az itt lévő anyagok gyártói, importőrei, vagy akár a felhasználók engedélyezési dokumentációt adhatnak be az Ügynökségnek. Ez teljesen független a regisztrációs kötelezettségtől és az kell igazolja, hogy engedélyeztetni kívánt felhasználások elfogadható kockázatúak, nincs elfogadható helyettesítő anyaguk (nagyon egyszerűen fogalmazva).
  • A XIV. mellékletben minden anyaghoz megadott naplemente időpont után az anyag semmilyen célra nem használható, csak arra és csak azon szállítói láncok szereplői számára, akik engedélyt kértek és kaptak. Mások nem gyárthatják-importálhatják, forgalmazhatják vagy használhatják ezeket az anyagokat, sem tisztán, sem  keverékben. 
  • Az engedélyszámot szerepeltetni kell az adott anyag, vagy az azt tartalmazó keverék címkéjén. Minden szállítói lánc szereplőnek az ügynökség felé jeleznie kell, ha ilyen címkéjű anyagot vagy keveréket kapott. (ez még nem működik, hiszen még egyetlen engedélyt sem adtak ki.)

A tapasztalat szerint a folyamat évekig tart a szándéklistára kerüléstől a naplemente időpontig. De mindenki számára ajánlott, hogy ilyen típusú anyagánál félévente ellenőrizze az ügynökségi honlap anyagkeresőjében, hogy nem indult-e meg a folyamat. Több szakaszban hozzá lehet szólni, jó esetben leállítani. Időben kell és a többi érdekelttel összehangoltan lépni!!