Regisztráció

Ez a REACH legfontosabb folyamata. Azok a gyártók és importálók, akik 1 t/év felett végzik ezt a tevékenységet regisztrációra kötelezettek. Ezt bevezetett, nem CMR és nem a környezetre veszélyes anyagok esetén elhalaszthatják 2018. május 30-ig egy elvégzett előregisztrációval. Nem számít, hogy az anyag veszélyes-e vagy nem!

Látni kell, hogy ez a gyártás vagy import anyagokra, illetve keverékek esetén azok 1 t/év feletti anyagkomponenseire vonatkozik. Egy keverék összekeverése nem gyártás, ha nincs kémiai reakció és nem különítjük el annak termékét. Az árucikkekkel kapcsolatos tevékenység szinte soha nem vált ki regisztrációs kötelezettséget.

Néhány anyagot, anyagcsoportot nem kell regisztrálni, részben mert regisztráltnak tekinthetők (pl. az ún. ELINCS-listán szereplő anyagok azok számára, akik törzskönyvezték azokat), részben mert kivételt képeznek, (pl. a polimerek, a rendelet IV. és V mellékletében felsorolt - főként természetes - anyagok és 5 évig a termék- és folyamatorientált kutatásokban felhasznált anyagok, ha bejelentették azokat). Nem tartoznak a regisztrálási kötelezettség hatálya alá a gyógyszer-, biocid- és növény védőszer termékek hatóanyagai, élelmiszer adalékok, állati táp adalékok, állati eledelek és ide tartozó egyéb anyagok sem:.

A polimerek gyártása és importja esetén nem a polimereket, hanem azok monomerjeit, illetve kémiailag beépülő anyagait kell regisztrálni, ha a szállítói láncon azokat még nem regisztrálták. A polimerekkel külön oldal foglalkozik.

Mi a teendőm, ha regisztrációs kötelezettségem van? 

Három esetet kell megkülönböztetni:

 • Az anyagom bevezetett és már regisztrálták, én meg előregisztráltam. Ekkor nyilván már sok e-mail kaptam a vezető regisztrálótól vagy a konzorciumtól. Fel kell vennem velük a kapcsolatot. A fontos lépések itt:
  • Meg kell tudnom, hogy milyen vizsgálati módszerekkel és milyen specifikációs határokkal adták be az anyagot. Meg kell vizsgálnom, hogy a sajátom azokkal a módszerekkel befér-e ebbe a specifikációba. Ha nem, kérnem kell a vezetőt, hogy szélesítse ki a határokat. Ez neki a regisztrációja aktualizálását jelenti, és pénzbe kerül mindkettőnknek. Lehet, hogy eltérő az osztályozásom eltérő szennyezésprofil miatt, ezt is be kell vinnie, ha nem szerepel. De ez nem indok arra, hogy ne vegyenek be...
  • Meg kell tudnom, hogy mit tartalmaz a csatlakozásért fizetendő hozzáférési díj (LoA). Megkapom-e a vizsgálati adatokat (más célokra szükséges lehet), megkapom-s és milyen felhasználásokra készült a kémiai biztonsági értékelés, használhatom-e ennek expozcíciós forgatókönyv részét a saját adatlapjaimban veszéyles anyag esetén?
  • El kell készítenem a saját IUCLID fájlomat ezekkel és a gyártásomra vonatkozó információkkal feltölteni a REACH-IT-re a vezetőtől kapott jelszót (token) használva.
 • Az anyagom bevezetett, még nem regisztrálták, én meg előregisztráltam. Két eset lehetséges:
  • Már kaptam e-mailt a vezető regisztrálótól, a konzorciumtól vagy a facilitator-tól. Ezekre kell válaszolnom, lényegében a fenti lépések mentén.
  • Még nem történt semmi. Ekkor célszerű kezdeményezni a többieknél, hogy elinduljon a fenti tevékenység. Az is lehetséges, hogy nem megfelelő Pre-SIEF-ben vagyok, nem így azonosították az anyagomat, vagy összevonták más anyagokkal a SIEF-ben. Egy vegyész segítségével meg kell keresni, hogy mi lehet ez a másik anyag, és azzal a SIEF-fel felvenni a kapcsolatot.
 • Az anyagom nem bevezetett, teljesen új, vagy törzskönyvezték (ELINCS száma van). Ekkor az Ügynökségnek kell érdeklődést küldeni (ez is szükségessé teszi az anyagazonosítási tesztvizsgálatok elvégzését a termékemen, a IUCLID kitöltését és feltöltését. Az Ügynökség megadja, hogy ki regisztrálta-e már, vagy azt, hogy még senki. Előbbi esetben a fenti lépések lesznek szükségesek, utóbbinál meg kell gondolnom, hogy nekem egyedül kell beadni a regisztrációt mint vezető, vagy csak mint önálló regisztráló.

A regisztráció tartalma

Látni kell, hogy a regisztráció az anyagról és a felhasználásairól szól. A regisztrálók megvizsgálják az anyagra vonatkozó fellelhető (és esetleg elkészült új) vizsgálatokat (fiz-kém, tox és ökotox). Ez alapján osztályozzák azt (a régi és az új rendszerben). Ha 10 t/év feletti a mennyiség, akkor meghatározzák a várhatóan előforduló (vagy vizsgálatokkal lefedett) expozíciós végpontokra a DNEL és a PNEC értékeket. Ezek az elfogadható kockázatú kibocsátásokat jelentik munkahelyi légtérbe, levegőbe, vízbe, bőrre, stb. Amennyiben az anyag veszélyes, és 10 t/év felett vannak, meg kell határozni a kiválasztott felhasználásokra a várható kibocsátásokat. Ezt arányítva az elfogadhatókhoz (DNEL és PNEC) meghatározzák a kockázatkezelési arányt. Ha ez egy alatt van, a kockázat elfogadható, ez a felhasználás azonosított. Ha nem, vagy ezt ellenjavalltnak tekintek, vagy ha műszaki intézkedésekkel vagy egyéni védőeszközzel egy alá hozható az arány, akkori ilyen megkötésekkel teszik azonosítottá a felhasználást. Mindezek kerülnek a biztonsági adatlap mellékletébe, az expozíciós forgatókönyvbe.