CLP bejelentés

A CLP rendelet egy sokak által elhanyagolt követelménye az osztályozás bejelentés. Kicsit a magyar veszélyes anyag és keverék bejelentésre emlékeztető módon, mindazon gyártók, akik a veszélyes anyagot tisztán vagy veszélyes keverékben forgalomba is hozzák, be kell azt a CLP osztályozásával együtt jelenteniük a REACH-IT-n. Azokat a veszélyes anyagokat kell a veszélyes keverékből, melyek a veszélyességet okozták az osztályozásnál. Hasonló a feladatuk a veszélyes anyagok, vagy veszélyes keverék importálóknak. Utóbbiaknál nem felmentés, ha a terméket importált formájában nem adják tovább, mert maga az import már megvalósítja a forgalomba hozatalt. Tehát ha ők végfelhasználók, akkor is bejelentésre kötelezettek.

Szemben a hazai szabályozással, a kötelezettség versenysemleges: mindenkinek kell, nem csak az első "vétkezőnek".

A veszélyes keverékek speciális problémái

Itt a veszélyességet okozó komponenseket kell bejelenteni. A gyakorlatban több probléma merülhet fel:

  • az nem gond, ha nem lehet tudni a pontos koncentrációt: bármilyen kis mennyiség kötelezett, ha hozzájárul a keverék veszélyességéhez
  • sokkal nagyobb gond, hogy igen gyakran a nem-közösségi szállító nem adja meg a veszélyes komponenst. Olyan általános nevekkel találkozhatunk, hogy szénhidrogén oldószer, észter, alkiléterszulfát, stb. Pontos azonosítás nélkül nem tudjuk a bejelentést elvégezni. Ga van a nem közösségi gyártónak egyedüli EU képviselője, vele megoszthatja az információt és az is elvégezheti, helyettünk, mint importőrök helyett, a bejeelntést.

Igen gyakran hiányzik az az információ, hogy az adott anyag vagy komponens a CLP szerint milyen besorolású. Arra nézve, hogy honnan tudhatjuk meg a "legjobb" osztályba sorolást, külön lapot készítettünk.

A CLP bejelentés elkészítése

Itt ugyanaz a három módszer lehetséges, mint az előregisztrációnál. Az on-line módszer igen nagy előnye itt, hogy megmutatja, hogy van-e kötelező, harmonizált osztályozyás az anyagra, és azt is, hogy a regisztrációban miként osztályozták. Végül, ha egyik sincs meg, jól használhatjuk a megmutatott CLP bejelentések osztályozásait: általában 5-10 féle van, de mindegyik mellett szerepel, hogy hányan használták azt. Nyilván a többség osztályozását választjuk, bár ez a cég - remélhetőleg magas szintű - döntésétől függjön.